Dự án Khu nhà ở Xã hội Bình Trưng Đông (Blue Sky Tower)

Dự án Khu nhà ở Xã hội Bình Trưng Đông (Blue Sky Tower)

Cập nhật: 14:13 Ngày 24/03/2020
Dự án Khu nhà ở Xã hội Bình Trưng Đông (Blue Sky Tower) tại phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bình luận sản phẩm